Klim Fjordholme

Kilde: Lis Jensen, Lokalhistorisk Arkiv

Fjerritslev Avis 1912.

Teksten skrevet med "almindeligge"bogstaver:

De Bygholm og Vesløs Vejles Udtørring

Kreaturer Heste og Faar

tages paa Græs hele Sommeren til de sædvanlige billige Priser.

Faar modtages ved Stalden paa Tømmerby Fjord paa Lørdag 6. Maj.

Kreaturer og Heste paa Lørdag 13. Maj og fremdeles modtages og leveres paa

hver følgende Lørdag.

Faar modtages ved Maskinhuset, Bygholms Vejle, paa Vestsiden og 

paa Østsiden ved Skuphjulet om Formiddagen og ved Nr. 5 Sluse om Eftermid-

dagen, første gang Mandag den 15. Maj og paa hver følgende Mandag.

Kreaturer og Heste paa den 22 Maj samme Steder og paa hver følgende Mandag.

Dyrene undersøges paa Vejlens Bekostning af en Dyrlæge ved Indleveringen

Saafremt denne finder Sted senest Mandag den 12. Juni. - Efter denne Tid maa

Kreaturerne undersøges paa Ejerens Bekostning.

Prisliste og videre Oplysninger kan faas pr. Post ved at melde flg.

til Kontoret, Bygholms Vejle, eller Vesløs Vejle.Fjerritslev Avis 24. Oktober 1902.

Copyright © 2012.