Klim Fjordholme

Kilde: Lis Jensen, Lokalhistorisk Arkiv.

Ifølge nedenstående dokument, havde en af beboerne på Klim Fjordholme, P.A. Jensen, i perioden maj 1894 til maj 1895 i et vist omfang ret til at gå på jagt på en del af området, mod at betale kr. 10,- og så i øvrigt anmelde eventuelle krybskytter.

Ifølge "oversættelsen" af dokumentet havde han ret til at skyde Traner, Gæs + Ænder. Mon ikke der står Svaner, Gæs og Ænder?

Copyright © 2012.