Klim Fjordholme

Vejlerne. Anlægsarbejdet 1901.

Kilde: Lis Jensen, Lokalhistorisk Arkiv.
Tekst fra bogen "Vejlerne. Folk og natur i fortid og nutid". I 1901 bevilgede staten 60.000 kr. til sikring af Vejlerne. Hovedparten, kr. 55.000 kr. skulle anvendes til istandsættelse af hoveddæmningerne, herunder anbringelse af de to sluser. De resterende 5.000 kr. blev anvenndt til forhøjelse og forstærkning af digerne over Klim og Gøttrup enge.


Fjerritslev Avis 6. April 1901Copyright © 2012.