Klim Fjordholme

Familien "Lassen Smed" / Niels Larsen Nielsen

Ejede gården  lige vest for kanalen mellem Klim- og Thorup Fjordholme fra 1894. Gården blev overtaget af den yngste søn, Nidolf Nielsen, formentlig sidst i 1920erne. .

Kilde: Tove Lukasen, Fjerritslev.


Billedet er fra 1913, hvor ægteparret havde sølvbryllup.

Bageste række nr. 4 fra v: Niels Nielsen. f. 8. nov. 1888.

Drengen i midten med matroskrave: Nidolf Nielsen f. 1. april 1904.

Foreste række fra v. Kirstine Nielsen f. 30. nov. 1891. (Gift med Lars Peter Thomsen, Holmegård se under Holmegård). 

Forreste række i midten ægteparret Kristiane og Niels Larsen Nielsen. .

Kristiane f. Olesen 1. maj 1862. død 7. december 1945. Niels Larsen Nielsen f. 12. november 1854. død 19. maj 1932.

Niels Larsen Nielsen byggede Fjordholme Skole omkring århundredeskiftet.
Copyright © 2012.