Klim Fjordholme


Jægersminde.

En af de større gårde på Klim Fjordholme. Gården tilhørte familien Degn. (Kilde: John Dehn, Rødding)

Peder Degn         22. 01.1877 – 27.10.1945

Hansine Degn     03. 06.1871 – 03.10.1950

Niella Degn         28.10.1906 – 27.07. 1913

Hartvig Degn       25.05.1910 – 24.10. 1982

Sigfred Degn       08.07.1912 – 27.06. 1969

Ingolf Degn          08.07.1912 – 14. 03.1973

Henry Nielsen      08.07.1901 – 01.10. 1969

Henry Nielsen var plejesøn på gården. Tilfældigvis født samme dato som tvillingerne Sigfred og Ingolf. 
BILLEDE FAMILIEN DEGN CA. 1911. (Kilde:John Dehn Rødding)

Thorvald Christian Frederik Degn. 24.5.1892 – 10.12.1956 ((Peder Degns bror)

Signe Marie Degn 22.2.1884 – 28.8.1967 i USA. (Peder Degns søster)

Inger Marie Degn f. Pedersen. 19.1.1849 – 10.7.1926 i Fjerritslev. (Peder Degns mor).

Henry Nielsen 8.7.1901 – 1.10.1969. (Plejebarn hos Peder og Hansine Degn)

Peder Andreas Degn 22.1.1877 – 27.10.1945. (De senere Brd. Degns far)

Niella Degn 28.10.1906 – 22.7.1913. (Hansine og Peder Degns datter)

Hansine Degn 3.6.1871 – 3.10.1950 (Peder Degns kone. De senere brd. Degns mor)

Hartvig Degn 25.5.1910 – 24.10.1982 (Hansine og Peder Degns søn)

 

Inger Marie Degn havde yderligere tre voksne børn, som ikke er med på billedet:

Kirstine Degn 3.9.1878 – 3.8.1950 i USA

Ane Marie Degn 19.5.1880 – 17.7.1953 i USA

Jensine Degn 21.4.1882 – 18.11.1904 Jægersminde.


Niella Degn 28.10.1906 – 22.7.1913

 


Et billede af familien Degn fra gården ”Jægersminde” på Klim Fjordholme. (kilde: John Chr. Dehn, Rødding)

Peder Andres Jensen Degn f. 22.1.1877 -  d. 27.10.1945.

Henry Nielsen f. 8.7.1901 -  d. 1.10.1969. Plejesøn hos Peder og Hansine Degn.

Sigfred Degn f. 8.7.1912 -  d. 27.6.1969

Ingolf Degn f. 8.7.1912  - d. 14.3.1973 Ingolf og Sigfred var tvillinger.

Hartvig Degn f. 25.5.1910  - d. 24.10.1982

Hansine Degn f. 3.6.1871  - d. 3.10.1950, gift med Peder Degn og mor til Sigfred, Ingolf og Hartvig Degn.

Elna Holmstrøm Degn f. 13.1.1897. Formentlig mor til Peter Holmstrøm Degn på billedet.

Elna Holmstrøm Degn var gift med Peder Degns bror, Frederik Degn f. 24.5.1892  - d. 10.12.1956. Han er ikke med på billedet.


 

Fjerritslev Avis Oktober 1945Fjerritslev Avis 29. Oktober 1945Fjerritslev Avis 6. November 1945

Copyright © 2012.