Klim Fjordholme


Fjordholme Skole. Klim Fjordholmevej 274.

Billedet er fra 1947. Udlånt af jens Kristian Sørensen.

Fjordholme Skole er beskrevet i bogen "Fjordholme Skole 1883 - 1958". Efter bogens udgivelse er jeg kommet i besiddelse af yderligere materiale, som offentliggøres her.Afskedsfest for Johannes Julius Nielsen, lærer 1901 til 1921.

Fjerritslev Avis 26. Marts 1921


 

 

Skolebillede fra Fjordholme Skole ved skoleårets slutning 1934 (kilde: Sigred Toftegaard, Skjern)

Bageste række fra v: Tjenestepigen Astrid, Lilly Nikolajsen, Gunner Holm, Peter Kristensen f. 20.5.1921, Herman Nikolajsen f.18.9.1922 bror til Lilly,

Midterste række fra v: Ejvind Nikolajsen f.19.4.1927 bror til Lilly og Herman, lærer Hansens tre sønner: Gunner f. 1928, Jørgen f. 1931 og Knud Erik f. 1930.  Fru Dorthea Dall Hansen f. 21.3.1900 med sønnen Aage f.27.12.1933, Lærer Janus Johannes Hansen f. 14.3.1899.

Forreste række fra V: Ove Nielsen, lærer Hansens datter Lilli f. 1926, Elin Nielsen f. 3.6.1928, Tove Nielsen

f. 19.2.1923 søster til Tove. Elin og Tove er kusiner til Ove Nielsen.

Peter Kristensen i bageste række, iført hvid skjorte og slips, døde på Fjerritslev Sygehus d. 16.7.1934, meget kort tid efter, at billedet blev taget. Han døde af blindtarmsbetændelse / bughindebetændelse.

Elin Nielsen i forreste række var kun lige fyldt 6 år. Hvis hun var startet i skole d. 1. april 1934 har hun endnu ikke været fyldt 6 år ved skolestart. Men det hændte, at nogen fik lov til at komme meget tidligt i skole fordi skolen var det eneste sted, der var nogen at lege med. Det er også muligt, at hun kun har været på besøg, og først er startet ”rigtigt” i skole et år senere. Hvem ved.

Reelt er der otte eller ni skoleelever på billedet, afhængig af, om Elin var begyndt i skolen, eller om hun kun var på besøg.Nedenstående brev er skrevet af pastor Madsbøl Nielsen, Thorup Præstegård til Emanuel Kristensen, Bækgård, Klim Fjordholme.

Brevet handler om besættelse af den ledige lærerstilling ved Fjordholme Skole. Meget tyder på, at det drejer sig om året 1936, hvor lærer Alfred Sørensen blev ansat 1. august.

Thorup Præsteg. Fredag.

Kære Emanuel Christensen.

 

Nu er ansøgningerne kommet fra Thisted. Der er i alt 23, og deraf er de 19 kvalificerede.

              Hvis De saa vil indbyde Beboerne til at samles i Skolen på Onsdag kl. 3 for at drøfte det med hinanden, saa skal jeg komme ud med alle ansøgningerne og give eder nogle oplysninger angaaende Indstillingen.

  Haaber at De har faaet det i Orden med Nikolajsen og Holm. De ved det om Brandi!

Brandi – Nielsen (Lærer Nielsens Søn) har altfor ringe en Examen saa alene af den Grund er det meningsløst at tage ham.

   De bad mig om at være Dem behjælpelig med at finde nogentil No 2 og No 3 paa Listen.

   Der er en Mand som Skolekom. sætter meget højt. Nemlig No 13 H. A. Nielsen. Han har jo en meget fin Examen og alle i Skolekommisionen syntes meget godt om ham. Jeg har aldrig selv set ham eller talt med ham, thi da han var her, var jeg hjemme til Begravelse med Mor, saa jeg kender ham ikke, men naar de andre giver ham       for alle, er han sikkert en god Mand.

   No 15 Ancher Nielsen har ogsaa en meget fin Examen, men jeg ved ikke hvilket Indtryk, han har gjort paa Folk.

  Der er ganske vist en, som gjorde et sjældent godt Indtryk nemlig no 7 Fris, men da han er K F U M Mand er det maaske tvivlsomt, om Beboerne ønsker ham.

  Men disse to  Nielsen  især H A Nielsen gaar de sikkert ikke forkert af.

De har jo desuden den største Examen af dem alle, og næst efter dem kommer Sørensen i Examen.

   Men det er nok bedst, Christensen, at de kommer med denne Nielsen: thi hvis vi kommer med ham, tror de vel, at det er en Mandsom Skolekommisionen vil trumfe igennem, og det er der jo intet om.

   De kunne vel ikke paa en eller anden Maade faa fat på Nikolajsen og fortælle ham, at jeg paa Onsdag kl 1½ vil se om til haans Fader. De vilde nemlig gerne vide, naar jeg kom. Han er jo syg.

   Altsaa kommer jeg paa Onsdag kl. 3 til Skolen.

 

Venlig Hilsen til Dem og hele Familien

 

Deres heng.

Pastor Nielsen

 

 

det er altsaa paa Onsdag.


1947 - Afskedsfest


Fjerritslev Avis 30. Januar 1947


Copyright © 2012.