Klim Fjordholme


Snekasterne fra Klim Fjordholme. Formentlig vinteren 1935 – 36 (kilde: Konstance Larsen, Ranum)

Bagest fra v. Otto Pedersen, Jens Nikolajsen (f. 6.7.1880), Peter Thomsen (f. 13.4.1881), Stoy Bech, Sigfred Degn (f. 8.7.1912) Forrest fra v.; Ejvind Nikolajsen (f. 19.4.1927) og Frode Nikolajsen (f. 11. 9,1929) Mellem Stoy Bech og Sigfred Degn stikker Knud Thomsen hovedet frem.

På et tidspunkt var det sådan, at når der skulle skovles sne, ringede snefogeden fra Klim til Peter Thomsen. Peter Thomsen var den eneste på egnen, der havde telefon. Peter Thomsen skulle så gå rundt til samtlige ejendomme med besked om hvor mange mand med skovle, de skulle stille med. De skulle så møde i Klim kl. 11, hvor de skulle kaste sne under snefogedens ledelse. Efter endt arbejde, dvs. når de var færdige, eller når det blev mørkt, kunne de så gå hjem igen. Der var lidt over 7 km hver vej.

Ordning blev dog på et tidspunkt ændret, så beboerne på Klim Fjordholme kun skulle kaste sne på Klim Fjordholme. Da der er børn med på dette billede, er billedet muligvis fra den tid, hvor beboerne kun skulle sørge for at fjerne sneen på Klim Fjordholme.Snekastere fra Klim Fjordholme. Årstallet er usikkert.

Bagest fra V.: Knud Thomsen, Sigfred Degn, ?

I midten: Th. Møller Nørgaard

Nederst fra V.: Peter ThomsenOtto Pedersen, Jens Nikolajsen, Steu Bech.Copyright © 2012.