Klim Fjordholme


Johan Peter Thomsen, f. 13. april 1881 giftede sig d. 24. oktober 1911 med sin husbestyrerinde, Kirstine Nielsen f. 30. November 1891.

Måske var det på grund af brudens unge alder – hun var endnu ikke fyldt 20 år – at brudgommen skulle have en attest fra formanden for sognerådet på at han ikke de seneste fem år havde ”nydt Fattigunderstøttelse”.

(Kilde: Anny Marie Pedersen, Billund)
Ulykke paa Havet.

I Onsdags Morges ved 8-Tiden tog Fisker Niels Peter Jensen af Klim Strand og to Mand, Sønner af Fisker Jens Mogensen, paa Havet for at fiske. Medens de var beskæftigede her med, blev Baaden ca. 30 alen fra Land overskyllet af en Sø, der fyldte den med Vand, saa at den sank med det samme paa ca. 8 Fod Vand. De to Brødre reddede sig i Land, men Niels Peter Jensen druknede, uagtet Brødrene søgte at redde ham, der ikke kunne svømme. Under Redningsforsøget havde den ene Broder ogsaa næt sat Livet til, idet han var iført lange Søstøvler, der løb fulde af Vand og trak ham ned.

Afdøde var Enkemand og efterlader sig 7 Børn, af hvilke det ældste er 14 aar. Der var ikke særlig høj Sø, da Ulykken skete, men Havet var dog noget uroligt efter de sidste Dages Storm.

Baaden blev straks kastet ind paa Land.

Fjerritslev Avis 10. November 1911.
Copyright © 2012.