Klim Fjordholme


Fjreritslev Avis 20. september 1908.

Herren med hvidt skæg helt til venstre i billedet er Lassen Smed


Plads tilbydes.

En enlig kvinde kan faa Plads og frit Husly hos N. C. Guldhammer i Gøttrup mod at se ham lidt tilgode. Har vedkommende et Barn, maa hun tage det med – Nærmere Aftale ved personlig Henvendelse snarest mulig.


Lad os høre Nyt.

Læsere der er Fjerritslev Avis velvilligt stemt, bedes støtte os i vore Bestræbelser for at gøre Bladet saa loklat som muligt ved at meddele os lokalt Nyt, der har Krav paa Interesse

Fjerritslev Avis 31. Januar 1908.
Copyright © 2012.