Klim Fjordholme

Landstingsmand Jens Vestrgaard overkørt af Toget.

Torsdag Morgen skete der ved Jærnbaneoverkørslen ind til aars Station en sørgelig Ulykke, idet Landstingsmand

Jens Vestergaard, Gøttrup, blev overkørt. Bege Ben maatte amputeres, det ene ved Foden, det andet over ankelen. Landstingsmanden døde samme Formiddag.

Fjerritslev Avis 10. November 1905. 


Suppleringsvalg til Landstinget.

Da Gaardejer J. Simonsen Vestergaard, Klim har opgivet sit Sæde i Landstinget, er der udskrevet Valg af et nyt Medlem til Landstinget Fredag den 22. September på Kresenssædvalinge Valgsted, Skive.

Valg af Valgmænd er udskrevet for den almindelige Vælgerklasse til Fredag den 8. Septemberog for de højstbeskattede til Fredag den15. September.

Fjerritslev Avis 18. August 1905.Copyright © 2012.