Klim Fjordholme

Daarlig Sildefangst.

Sildefiskeriet med Vaad ved Aggersund er begyndt., men desværre synes det i tidligere Tider saa rige Fiskeri ej heller i Aar at ville give noget Udbytte, idet der saa godt som intet er fisket de Gange, Vaaddene allerede har været ude.

Det er egentlig trist at tænke sig det Tab, Staten har paaført Kystens Fiskere ved ikke at foranstalte Aggerkanal Indløbet lukket, men tvært imod uddybe samme, hvorved den voldsomme Gennemstrømning i Fjorden er opstaaet, der bl.a. har ødelagt Fiskeriet.

Fjerritslev Avis 29. Marts 1901.

 

En Vogter-Dreng (12 á 14 Aar  gl.) kan til 1. Maj faa en vellønnet Plads paa Aggersborggaard.Copyright © 2012.