Klim Fjordholme

Ægteskabstilbud.

En yngre Landmand, der ejer en mindre Gaard i Han Herrederne, ønsker af Mangel paa passende Bekendtskaber at indgaa Ægteskab med en yngre, dannet Pige af pænt Ydre. – Paa Formue ses ikke. Al Spøg frabedes og kun alvorlige, ærlig mente, Tilbud ønskes modtaget. Billet (med Fotografi helst) bedes indlagt på dette Blads Kontor under Mærket ”Amor”.

Fjerritslev Avis 12. Oktober 1900.Copyright © 2012.